Termeni şi condiţii

Site-ul www.oxfordtestofenglish.ro este proprietatea S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL, cu sediul în B-dul Regiei 6D, sector 6, Bucureşti, cod fiscal RO8790509, înscrisă în Registrul Comerţului cu numărul J40/29170/1994.

Utilizarea site-ului constituie un acord implicit de respectare a termenilor şi condiţiilor enunţate în prezentul document.

S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL îşi păstrează dreptul de a modifica aceste prevederi sau de a aduce orice modificare de structură sau conţinut site-ului www.oxfordtestofenglish.ro, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Prin folosirea acestui site sunteţi de acord cu faptul că legile române vor guverna termenii şi condiţiile de utilizare şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între dumneavoastră şi S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL sau asociaţii/partenerii/afiliaţii acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Copyright

Conţinutul site-ului www.oxfordtestofenglish.ro (imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software şi orice alte date) este proprietatea S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL şi a partenerilor săi şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Totodată, în timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL numai în scopul declarat al acestui site şi nu vor fi transmise către terţi.

Informaţiile colectate la crearea unui cont sau prin intermediul formularelor vor fi folosite doar pentru derularea procesului de testare, respectând prevederile legilor în vigoare. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea accesului la testare.

S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde şi nu oferă către terţi adresele de e-mail obţinute prin intermediul site-ului www.oxfordtestofenglish.ro. Orice utilizator care nu mai doreşte să primească newsletterul se poate dezabona utilizând linkul din subsolul newsletterului primit prin e-mail.

Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale furnizate şi numai pentru scopurile specificate.

S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL se obligă să respecte prevederile în vigoare ale Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ale Legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).

Vârsta minimă pentru utilizarea site-ului www.oxfordtestofenglish.ro este 16 ani. Condiţia de vârstă trebuie îndeplinită la data înregistrării pe site. Prin acceptarea prezentelor termene şi condiţii, utilizatorul declară pe proprie răspundere:

(a) că îndeplineşte condiţia minimă de vârstă şi, în consecinţă, la data înregistrării are vârsta de 16 ani împliniţi;

(b) datele minime necesare pentru înregistrare sunt reale.

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

– informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, genul, data naşterii etc.;
– datele rezultate din navigarea dumneavoastră pe pagina noastră de Internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii de utilizare Cookie-uri.

Durata procesării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atâta timp cât e nevoie pentru derularea şi finalizarea procesului de testare sau, în cazul în care contactaţi departamentul relaţii cu clienţii, pentru intervalul necesar procesării cererilor dumneavoastră.

Datele care sunt solicitate de către autorităţile române pot fi păstrate, pentru respectarea obligaţiilor legale în relaţie cu compania noastră, chiar dacă contul dumneavoastră de utilizator a fost închis.

Drepturile utilizatorilor conform GDPR

Conform Regulamentului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 2016/679/UE (GDPR), aveţi o serie de drepturi referitoare la modul în care companiile și organizațiile vă prelucrează datele cu caracter personal.

Iată care sunt aceste drepturi:

dreptul de a fi informat – aveţi dreptul să aflaţi exact ce fel de date personale avem despre dumneavoastră în baza noastră de date;
dreptul la acces – aveţi dreptul de a primi de la noi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale pe care le avem în baza noastră de date;
dreptul la rectificare – aveţi dreptul să ne solicitaţi să vă modificăm sau să completăm datele personale pe care le avem în baza noastră de date;
dreptul la portabilitate – aveţi dreptul să ne solicitați datele dumneavoastră personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator;
dreptul de opoziție – puteţi să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing, cercetare, statistici și nu numai;
dreptul la ștergere  sau dreptul de a fi uitat – puteţi să ne solicitați să vă ștergem datele personale din baza noastră de dată în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-aţi retras consimțământul de prelucrare și nu sunt temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.
dreptul la restricționarea prelucrării – aveţi dreptul să restricționaţi sau să blocaţi modul în care procesăm datele dumneavostră personale,
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – puteţi să ne cereţi să nu vă prelucrăm datele personale prin mijloace automatizate;
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată şi semnată, trimisă prin poştă/curier pe adresa poştală: S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL, Bd. Regiei 6D, sector 6, Bucureşti sau la adresa de email marketing@niculescu.ro. În cerere, vă rugăm să menţionaţi dacă doriţi ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (poştală sau electronică) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să ţineţi cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră.

Politica de utilizare Cookie-uri

Ce este un Cookie?

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: preferinţele în materie de confidenţialitate online, coşul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi a conţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele per sesiune sunt fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Cele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii Cookie-ului sau până sunt şterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

Cookie-uri de performanţă a site-ului
Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
Cookie-uri de înregistrare
Cookie-uri pentru publicitate
Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Conţin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Gestionarea, dezactivarea sau ştergerea Cookie-urilor

În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.

Mai multe informaţii puteţi obţine urmând linkurile de mai jos:

Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Mozilla/Firefox

Pentru a afla mai multe despre fişierele de tip cookie, vă rugăm să vizitaţi www.allaboutcookies.org sau să vedeţi www.youronlinechoices.eu.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs., evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de produse şi servicii.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor.
Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search).
Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (de exemplu, prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul userilor.

Declinarea responsabilităţii

S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc. Cu toate acestea, astfel de evenimente sunt regretabile, iar S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL îşi cere scuze dacă vor avea loc şi va încerca să le rezolve în cel mai scurt timp. În acelaşi timp, S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL (www.oxfordtestofenglish.ro) face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor de pe site, însă uneori acestea pot conţine inadvertenţe.

În scopul accesării şi utilizării anumitor secţiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. În acest caz, vă asumaţi integral responsabilitatea pentru toate şi oricare dintre activităţile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideţi pe site şi, în consecinţă, vă sfătuim să asiguraţi securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl deţineţi este compromisă, trebuie să ne anunţaţi imediat. S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL (www.oxfordtestofenglish.ro) nu este responsabilă pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terţilor de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.
S.C. OXFORD-NICULESCU Education SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.oxfordtestofenglish.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.