Formatul testului

OXFORD TEST OF ENGLISH acoperă toate cele patru competenţe de limbă: SpeakingListeningReading și Writing și raportează rezultatele pentru nivelurile CEFR: A2B1 și B2.

Speaking

Modulul de Speaking testează următoarele abilităţi:
 • Răspunsul corect la întrebări
 • Oferirea de informaţii
 • Organizarea unui discurs prelungit
 • Descrierea, compararea, sugestiile, contrastarea, emiterea de ipoteze
 1. Bara de deasupra arată progresul făcut în cadrul modulului.
 2. Persoanele testate pot citi şi asculta instrucţiunile.
 3. Persoanele testate pot vedea timpul rămas.
 4. Persoanele testate pot ajusta volumul fiecărei probe.

Listening

Modulul de Listening testează următoarele abilităţi:
 • Identificarea ideii principale
 • Identificarea detaliilor
 • Întelegerea generală sau punctuală
 • Identificarea opiniilor şi atitudinii
 • Înţelegerea sensului implicit, interacţiunea şi pragmatismul
 1. Bara de deasupra arată progresul făcut în cadrul modulului şi timpul rămas pentru fiecare probă. Persoanele testate pot să schimbe răspunsurile pe durata de timp alocată.
 2. Persoanele testate pot sa asculte înregistrarea de două ori.
 3. Persoanele testate pot ajusta volumul fiecărei probe.
 4. Butonul “Next” conduce la întrebarea următoare. Nu există opţiune de revenire la întrebarea anterioară. Testul va trece automat la proba următoare atunci când timpul alocat a expirat.

Reading

Modulul de Reading testează următoarele abilităţi:
 • Citirea cu atenţie
 • Cautarea rapidă în cadrul textului
 • Înţelegerea generală sau punctuală
 • Deducţia
 • Înţelegerea atitudinii, opiniei şi scopului autorului
 • Înţelegerea referinţei şi semnificaţiei din context.
 1. Bara de deasupra arată progresul făcut în cadrul modulului şi timpul rămas pentru fiecare probă.
 2. “Answered” arată statusul întrebării. Persoanele testate pot să schimbe răspunsurile pe durata de timp alocată.
 3. Butonul “Next” conduce la întrebarea următoare. Nu există opţiune de revenire la întrebarea anterioară. Testul va trece automat la proba următoare atunci când timpul alocat a expirat.

Writing

Modulul de Writing testează următoarele abilităţi:
 • Furnizarea informaţiilor
 • Exprimarea şi raspunsul la opinii şi sentimente
 • Exprimarea unei invitaţii, cereri sau sugestii
 • Dezvoltarea unui argument în scris
 • Naraţiunea şi descrierea
 • Persuasiunea
 1. Bara de deasupra arată progresul facut în cadrul modulului şi timpul ramas pentru fiecare probă.
 2. Persoanele testate completează răspunsurile.
 3. Contor de cuvinte automat.
 4. Butonul “Next” conduce la întrebarea următoare. Nu există opţiune de revenire la întrebarea anterioară. Testul va trece automat la proba următoare atunci când timpul alocat a expirat.